Kjøpsvilkår Akasa

PRIS

Prisen er inkl 25% moms. 


PORTO/EKSPEDISJON

Porto og ekspedisjonebyr er kr 140,-. Vi leverer over hele Norge


LEVERINGSTID

Alle ordre behandles fortløpende og sendes samme dag eller neste arbeidsdag. Når din ordre er godkjent vil du  få epost fra Akasa.no med ordrebekreftelse. Levering skjer med Tollpost og normal leveringstid er 7-10 virkedager.

Akasa & Partner har gratis frakt på alle ordrer over kroner 2000,-
 

Kunder på Svalbard

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av den grunn blir hver ordre til Svalbard belastet med et gebyret som f.t. er kr 196,-.
 

MINSTEKJØPSGRENSE

Minstekjøpsgrensen er 400,-.


FAKTURA

Når du returnerer varer til oss trekker du fra beløpet for returnerte varer, og betaler det resterende. NB!
Returneres alle varer skal faktura IKKE betales. Du vil også motta en kontrollkopi av faktura fra oss når retur er mottatt her.

ANGRERETT

Er du ikke fornøyd med noe du har bestilt, eller bare angrer deg, har du 14 dagers angrerett etter at du har mottatt varen.

Angreretten gjelder på alt kjøp på Internett. Angreretten gjelder kun dersom varen ikke er brukt, og gjelder ikke  om merkelapp som er forseglet på varen er fjernet. Ved angrerett må du dekke transportkostnader og transportrisikoen. Fyll ut returseddel som følger med pakken din, skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen og konstatert at den ikke er skadet, betaler vi tilbake beløpet du har betalt samt avgifter innen 30 dager dersom hele ordren er returnert. Har du belastet din konto godskriver vi denne.

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du markerer returårsak på returskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at angreretten utvides til 3 måneder dersom skjema og informasjon om angrerett ikke følger varen eller er gjort tilgjengelig ved epost.

 

RETURVARER

Hvis du sender tilbake en vare du ikke er fornøyd med, send den i komplett produktemballasje som vanlig pakke, ikke mot oppkrav. Husk å pakke godt inn, du står selv for transportrisikoen. Skulle du ikke være helt fornøyd med noe av det du har bestilt så sender du det i retur til oss. Benytt RETURSERVICE-LAPPEN som du finner nederst på fakturasettet. God forklaring finner du på fakturasettet. Oppgi ditt bank- eller postgiro kontonummer på returseddelen og du har pengene raskt på din konto. Ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort. 

 

TRANSPORTSKADER
Synlige skader på produkter skal meldes til Tollpost direkte ved mottakelsen. Skjulte transportskader skal meldes til Tollpost direkte når de oppdages.


Transportgaranti, eventuelle feil ved leveransen

Alle pakker som sendes fra Akasa & Partner AS er forsikret av oss. Er pakken – og kanskje også innholdet – skadet når du får den, meld da straks fra om det på stedet.

Har du åpnet pakken og oppdaget en feil eller skade, kontakter du Kundeservice. Du må melde fra om feilen senest to dager etter at du har mottatt varen. Meldinger som kommer senere, vil det ikke bli tatt hensyn til.

Fyll ut skademeldingen på baksiden av følgeseddelen/returseddelen, som du sender med den skadede varen til oss. . Merk! Ikke send mot oppkrav. Pakker som sendes mot oppkrav vil ikke hentes.


IKKE AVHENTEDE PAKKER

Bestilte, men ikke avhentede pakker, debiteres med full frakt og returfrakt samt 395 kr inklusive moms til dekning av våre kostnader. Angreretten gjelder ikke ved uavhentede pakker.


KUNDENS PLIKTER

Kunder av Akasa.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Akasa.no eller Akasa.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Akasa.no’s side. Kunden plikter å følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer for returer, herunder de tilhørende forskrifter og lover.

FORCE MAJEUR
Er Akasa.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Akasa.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til mangelfulle leveranses tilhørende kjøpesum. 


Personvern, diskresjon og behandling av personopplysninger.

Når du bestiller eller registrerer deg som kunde, oppgir du dine personopplysninger. I forbindelse med bestillingen og/eller registreringen godkjenner du at vi lagrer og bruker disse opplysningene for å fullbyrde våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også kommunikasjonen vi har med deg for å kunne tilby deg den servicen du forventer deg av oss.

Akasa & Partner AS gir ikke dine personopplysninger til tredje part. I følge lov om personopplysninger har du krav på å få den informasjonen som vi har registrert om deg. Hvis informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant, kan du kreve at informasjonen rettes eller fjernes. Kontakt da i tilfelle Kundeservice. 


Cookies

Akasa.no bruker teknologi (Cookies) som husker deg mellom besøk på våre sider for å hjelpe våre brukere til å gjennomføre sine handler. F.eks. har du lagt et produkt i handlekurven, vil nettleseren din huske dette 14 dager fremover i tid. Og har du registrert en personlig handlekonto, vil vi huske deg fra gang til gang ved hyppig besøk. Vi bruker også Cookies for å hente også ut anonymisert besøksstatistikk. Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere deg.


ENDRING AV VILKÅR

Akasa.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene når nødvendig, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Sist oppdatert 20. februar. 2014

  • Visa
  • MasterCard
  • PayPal